پست های داغ

last video Posts

ظروف چوبی طبیعی

ظروف چوبی طبیعی

چوب راش که در زبان انگلیسی beech نامیده می شود ، از درخت هایی تهیه می شود که اغلب در جنگلهای شمال ایران هستند و در ارتفاعات مناطق کوهستانی از جمله استان های شمالی و ساحلی کشورمان نیز یافت میشود