شمع سی بی ام

شمع  سی بی ام

ساخته شده از پارافین خالص

بدون اشک و دود

این مدل تمام شده است

موجود شد اطلاع بده

محصولات مشابه